neon

Co robimy?

Centrum ŁOWICKA. DLA CIAŁA, DLA DUCHA, DLA WSZYSTKICH.

Zapraszamy na: koncerty, wieczory kabaretowe, recitale, małe formy teatralne, spotkania literackie i poetyckie, panele dyskusyjne – aktualności, historia, filozofia, wykłady, pokazy filmowe, przeglądy i festiwale, letnie potańcówki, wystawy, warsztaty, jarmarki, zajęcia dla najmłodszych, młodzieży, dorosłych i seniorów.
Do współpracy zapraszamy wybitnych profesjonalistów, wspieramy także  amatorów. Promujemy młodych twórców.
Jesteśmy miejscem dyskusji, otwartym na wszelkie inicjatywy.

Budynek wybudowany w latach 60. według projektu Janusza Cierpińskiego, w 1972 roku został przekazany przez ówczesnego właściciela, spółdzielnię mieszkaniową WSM „Mokotów”, zarządowi  dzielnicy. Od tego momentu działa  jako dzielnicowy ośrodek kultury.

Dzięki wygodnemu położeniu, na Starym Mokotowie, blisko stacji metra Racławicka, łatwo do nas trafić.

KONKURS SZTUK WIZUALNYCH

  1. Organizator

Centrum ŁOWICKA ul. Łowicka 21 02-502 Warszawa

  1. Odbiorcy

Konkurs realizowany jest w trzech grupach wiekowych:
szkoła podstawowa (klasy 0-III i IV-VI),
szkoły ponadpodstawowe.

  1. Zgłoszenia

Termin zgłoszenia: 11.03.2018 r.

Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy dostarczyć razem z listą zbiorczą (szkolną) prac wybranych na konkurs oraz wypełnioną Kartą uczestnictwa SZTUKI WIZUALNE.

Kontakt: Urszula Ścibor-Rylska, ula@lowicka.pl, 22 845 50 62

Autorów prosimy o opisanie pracy na odwrocie według wzoru:

  • tytuł pracy,
  • imię i nazwisko autora,
  • klasa,
  • nazwa i adres szkoły (adres, telefon, e-mail),
  • imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.
  1. Zasady

Temat: „Świat wokół mnie”.
Format: maksymalnie A-2. Techniki: dowolne, płaskie.
Nauczycieli plastyki prosimy o dokonanie wyboru najlepszych prac.
Jury oceni prace wg następujących kryteriów: samodzielność wykonania pracy, indywidualny charakter pracy, poziom artystyczny, zgodność z tematem, estetykę wykonania.
Prace nie spełniające wymagań, nie będą brane pod uwagę w ocenie.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.lowicka.pl.
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania, reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
Prace przechodzą na własność organizatorów.

Wernisaż i wręczenie nagród 26 marca o 13.00
w Centrum ŁOWICKA

O festiwalu…

KONKURS RECYTATORSKI

galeria

Nasze projekty: