mikrofon

Projekt muzyczny „Sonata na wszystkie głosy”

Projekt skierowany do seniorów lubiących muzykę i śpiew.

Uczestnicy wzięli udział w  warsztatach i próbach muzycznych poszerzając swoje kompetencje wokalne. W trakcie wspólnej pracy wypracowali program koncertu finałowego, który odbył się 12 grudnia, przed świętami Bożego Narodzenia i współgrał z ich atmosferą.

Działanie zakładało pracę z już istniejącym chórem „Sonata” z Klubu Seniora Centrum „Łowicka”.

Autorka i prowadząca projekt – Marta Piotrowska – psycholożka (UW), muzykolożka (UKSW), muzykoterapeutka (IPiN), trenerka umiejętności psychospołecznych (Metrum). Ukończyła fakultet dyrygentura chóralna na wydziale muzykologii UKSW oraz Studio Sztuki – wydział wokalny. Uczyła się m.in. u Krystyny Prońko i Janusza Szprota.

Prowadzi praktykę psychologiczną, szkolenia, śpiewa w zespołach muzyki improwizowanej, współuczestniczyła w działaniach festiwali muzyki improwizowanej Ad Libitum Centrum Sztuki Współczesnej, współpracuje obecnie z dyrygentem Adamem Sztabą w projekcie SoBaby Music.

W programie warsztaty:

  • praca z głosem,
  • uwalnianie napięć głosu i ciała,
  • harmonia dźwięków
  • oddech, siła i spokój,
  • krąg brzmień,
  • słuchanie i kreowanie,
  • naturalna potrzeba ekspresji,
  • rytm indywidualny i wspólny rytm

oraz próby i  koncert finałowy.

Realizacja projektu: wrzesień – grudzień 2021
Udział bezpłatny.
Projekt finansowany z Funduszu Edukacji Kulturalnej 2021 m.st. Warszawy.

Skip to content