Ogłoszenia

ZRZUTKA

https://zrzutka.pl/z/klasycznienatrawie2022

W 2022 roku obchodzimy jubileusz 50-lecia działalności. W swym dorobku mamy wiele prestiżowych przedsięwzięć jak np. coroczny plenerowy koncert „Klasycznie na trawie” w Królikarni.

Sięgamy również do wydarzeń mniejszego formatu, mających charakter bardziej lokalny – są to np. piknik sąsiedzki, jarmarki świąteczne, czy też wszelkiego rodzaju warsztaty, wystawy, koncerty. Dla lokalnych mieszkańców są one okazją do spotkań, rozmów, do budowania poczucia więzi sąsiedzkich, świadomości i przynależności do lokalnej wspólnoty.

Pragniemy ten rok uczcić szczególnie, ale sytuacja pandemiczna znacząco osłabiła naszą aktywność, a co za tym idzie skomplikowała naszą sytuację finansową. Pomimo dofinansowania z Dzielnicy Mokotów nasze fundusze nie pozwalają nam na pokrycie kosztów większości wydarzeń, które do tej pory realizowaliśmy. A wiele pomysłów musieliśmy niestety odstawić na półkę.

Zwracamy się z gorącą prośbą do Państwa o szczególne wsparcie naszej inicjatywy „Klasycznie na trawie”.


Pracować na emeryturze? To dobry pomysł! Zatrudnić osobę na emeryturze? To bardzo dobry pomysł!

Właśnie z myślą o osobach w wieku emerytalnym i stołecznych pracodawcach od stycznia warszawski Urząd Pracy rozpoczął  projekt pilotażowy „Dobry pracownik nie ma wieku”. To szansa dla warszawskich emerytów na szkolenia, dodatkową pracę i zarobki oraz ponowne wejście na rynek pracy. Firmy zatrudniające seniorów też będą mogły liczyć na wiele korzyści, zyskując dobrego pracownika wraz
z dofinansowaniem, zwłaszcza, że wielu z nich ma dziś duże potrzeby kadrowe, a seniorzy, to coraz częściej dostrzegana grupa potencjalnych kandydatów do pracy.

Więcej szczegółów na stronie warszawa.praca.gov.pl/dobrypracownik można również napisać do realizatorów projektu na adres: dobrypracownik@up.warszawa.pl lub zadzwonić pod dedykowaną infolinię: 22 391 13 00 (centrala) i wybrać nr 3.
Informacje o projekcie są również publikowane na Facebooku: www.facebook.com/UrzadPracyWarszawa


Taksówki dla osób z niepełnosprawnościami

Przewóz taksówkowy realizuje firma WAWA Taxi Sp. z o.o.

Zlecenia przyjmowane są pod numerem telefonu (22) 333 4444 na hasło „Wawa Taxi bez barier”

Kto może korzystać z usług?

Z przejazdów taksówkami będą mogli skorzystać mieszkańcy Warszawy z niepełnosprawnościami:

posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym;
posiadający ważne orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej
oraz osoby posiadające orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach
posiadający ważne orzeczenie równoznaczne do orzeczeń wymienionych powyżej.

Opłaty za przejazd i warunki realizacji

Kursy będą realizowane w godz. 6.00 – 23.00 w dni powszednie oraz w niedziele i święta z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zryczałtowana opłata za kurs wyniesie 15 zł za przejazd w jedną stronę maksymalnie do 30 km na terenie Warszawy oraz do 20 km od granic miasta – pokrywamy pozostałą kwotę za przejechane kilometry. W przypadku kursu powyżej 30 km na terenie miasta oraz 20 km od jego granic, za każdy kolejny przejechany kilometr opłatę poniesie osoba korzystająca z przejazdu – wg stawek taryfowych operatora.

Szczegółowe informacje oraz regulamin znajdują się na stronie Warszawa19115 (Usługi przewozowe dla osób niepełnosprawnych) oraz na stronie politykaspoleczna.um.warszawa.pl (Taksówki dla osób z niepełnosprawnościami)”

Skip to content