Biuletyn Informacji Publicznej Centrum ŁOWICKA

Centrum ŁOWICKA – Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Adres: ul. Łowicka 21 02-502 Warszawa

Kontakt: tel/fax 0 22 845 56 75, tel. 0 22 845 50 62

www.lowicka.pl

lowicka@lowicka.pl

sekretariat@lowicka.pl

Dyrektor: Katarzyna Hagmajer

Kontakt: tel/fax  22 845 56 75

NIP: 521-11-11-851

Regon: 000285920

Nr rachunku bankowego:
Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie, nr 57 1240 5918 1111 0000 4909 2927

Status prawny:

Centrum „Łowicka”Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Księga Rejestrowa numer Dz.I.K.-II-93

Struktura organizacyjna

  • W skład Centrum „Łowicka” wchodzi także  Klub Seniora

Adres: Centrum Integracji Mieszkańców

ul. Woronicza 44a, 02-640 Warszawa

Kontakt: tel. 22 565 17 04, 660 617 131

Prowadzi: Bogusława Korczyńska

Przedmiotem działalności Centrum „Łowicka” jest działalność kulturalna i edukacyjna zgodnie ze statusem Centrum „Łowicka” nadanym Uchwałą Nr 661/LVIII/2000 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 21 Grudnia 2000 r.

Zmiana statutu Centrum „Łowicka” uchwałą Nr XXXII/715/2004 Rady m.st. Warszawy
– z dnia 1 Lipca 2004 r.

Stan majątku Centrum „Łowicka” na 31 grudnia 2020 r.

Aktywa trwałe:            2 283 991,77 zł.

Aktywa obrotowe:      2 443 270,78 zł.

Sposób załatwiania spraw:

I. sprawy pracownicze:

– określone w Regulaminie Pracy i Regulaminie Wynagradzania

II. obieg dokumentów:

– określony w Regulaminie Kontroli i Obiegu Dokumentów

III. sprawy związane z zamówieniami publicznymi:

– o wartości nie przekraczającej równowartości 14.000 000 euro zgodnie z

Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych

– powyżej 14 000 000 euro zgodnie z Ustawą Zamówień Publicznych

STATUT CENTRUM „ŁOWICKA”

Plan Postępowań 28.05.2021

rejestr_umow_bip 29.11.2022

Zarządzenie nr 12/2022

Regulamin wynagradzania pracowników


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenie: ZAKUP I DOSTAWA SERWERA DO BUDYNKU CENTRUM ŁOWICKA

załącznik nr 1 -zapytanie ofertowe

załącznik nr 2 – oferta wykonawcy

załącznik nr 2a- klauzula informacyjna z art.13 RODO

załącznik nr 3 -specyfikacja

załącznik nr 4 -wzór umowy

protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty -serwer

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawa, montaż zestawu urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń biurowych

Wzór: oferta wykonawcy

klauzula informacyjna RODO

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o zamówieniu: Postępowanie: Wymiana pokrycia dachowego z wymianą obróbek i orynnowania na budynku Centrum Łowicka- Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy – Platforma Zakupowa

Pliki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu. Wymiana pokrycia dachowego

Informacja z otwarcia ofert – wymiana pokrycia dachowego

Informacja o wyborze oferty_wymiana pokrycia dachowego


PROTOKÓŁ Z OCENY OFERT. 1pdf

Zaproszenia do składania ofert na: „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz za rok obrotowy 2022”

Pliki do pobrania:

Zaproszenia do składania ofert badanie bilansu

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM ŁOWICKA Dom Kultury w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod-centrum@lowicka.pl
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Klauzula informacyjna RODO 2022

Skip to content