Przetwarzanie, czyli z parku do galerii

PRZETWARZANIE, CZYLI Z PARKU DO GALERII.

Projekt został zorganizowany dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Agis”.

W sumie wzięło w nim udział 20 uczestników – autorów prac. Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną w trakcie projektu wzięły udział w czterech spacerach skorelowanych z czterema porami roku. Poznali najbliższą okolicę pod kątem bogactwa przyrodniczego
i cyklu życia wybranych gatunków zwierząt. O świecie przyrody opowiadali fantastyczni pasjonaci Stanisław Łubieński pisarz, przyrodnik, miłośnik ptaków oraz Igor Siedlecki: entomolog; Współtwórcy Akademii Dzikiej Ochoty.

Projekt dał możliwość kontaktu z przyrodą, był pretekstem do przebywania w otwartej przestrzeni, zwrócił uwagę na procesy, które zachodzą tuż obok nas w naturze. Uczestnicy zdobyli wiedzę, doświadczali otaczający nas świat przyrody zmysłami, oderwali się od swojej codzienności. Przyjemna formuła spaceru, opowieści
i rozmowy zwracała uwagę na świadome myślenie o przyrodzie
i ekologii i  o współistniejących obok siebie ekosystemach.

Po każdym spacerze uczestnicy mieli czas i możliwość przetworzenia swoich spostrzeżeń i zdobytej wiedzy w prace plastyczne w swoim Warsztacie Terapii Zajęciowej, które zostały na koniec projektu pokazane w formie wystawy w galerii Centrum „Łowicka” oraz wykorzystane do produkcji własnej autorskiej wersji gry memory.

Ponadto po spacerze uczestnicy każdorazowo wzięli udział w trzech kolejnych spotkaniach warsztatowych w Centrum „Łowicka” i pod kierownictwem Urszuli Ścibor-Rylskiej podczas wspólnej pracy stworzyli cztery makiety terenów zielonych (w odsłonach czterech pór roku). Zaprojektowali swój park, wykonywali elementy małej architektury, rośliny, ludzi i zwierząt.

Czas trwania: kwiecień – grudzień 2022
Projekt finansowany z Funduszu Edukacji Kulturalnej m.st. Warszawy
Partner: Stowarzyszenie przyjaciół Osób z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej „AGIS”

Grafika: Centrum Łowicka

 

Skip to content