Wspólne wakacje z kulturą

Klub Zawarka i Centrum ŁOWICKA

Celem działań jest sprzyjanie dialogowi pomiędzy mieszkańcami stolicy: polskojęzycznymi i rosyjskojęzycznymi, dziećmi, osobami starszymi.  Ważne jest kształtowanie postaw opartych o wzajemny szacunek, zainteresowanie kulturą, a także zachęcanie do wspólnych działań i integracji.

 

Projekt da możliwość wspólnego spędzania czasu,  wzajemnego poznawania kultury, języka, podejmowanie współpracy. Z jednej strony przyczyni się do wyposażenia przybyszów w nowe umiejętności i wiedzę niezbędne do integracji w nowym miejscu zamieszkania, zmniejszy poziom napięcia i stresu przed nowymi wyzwaniami, z drugiej strony pozwoli mieszkańcom miasta dostrzec potencjał i korzyści współpracy, poznać kulturę i sytuację migrantów przebywających w Warszawie.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

–  „Letnia szkoła” – warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym w okresie letnim w grupach mieszanych składających się z polsko- i rosyjskojęzycznych dzieci.

– spotkania poświęconych polsko-rosyjskim relacjom literackim:
np. Marina Cwietajewa i Polska, Bułat Okudżawy i Agnieszka Osiecka. Podczas spotkań będą wykorzystywane badania przeprowadzone prze  Instytut Adama Mickiewicza i zaangażowani autorzy, badacze i goście specjalni, pokazane materiały multimedialne, organizowane dyskusje tematyczne

Zapisy i informacje dodatkowe na stronie www.zawarka.pl

logo