aktorzy

Ludzie są dobrzy

Projekt Teatru THB i Centrum ŁOWICKA (2018 r.)

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest przybliżenie dzieciom  pojęć emigracja/imigracja, pokazanie jak trudno odnaleźć się przybyszom z innego państwa w nowej rzeczywistości, uzmysłowienie różnych powodów emigracji, pomoc w zrozumieniu inności, zaprezentowanie postaw szacunku dla odmienności
i uwrażliwienie na los innych ludzi.

Projekt był skierowany do dzieci wczesnoszkolnych (klasy 1-4). Składał się z dwóch części:

–  warsztatów teatralno-plastycznych „Każdy inny, wszyscy tacy sami”, które zostały zrealizowane  w okresie przygotowawczym do spektaklu. Wnioski wyciągnięte z warsztatów posłużyły do doprecyzowania tematów wartych podkreślenia w spektaklu.

– spektaklu bazującego na tekstach Janusza Korczaka m.in.„Ludzie są dobrzy” (o dziewczynce, która wraz z mamą emigruje do Palestyny)  oraz włączonych do tekstu głównego wątków z utworów tego samego autora „Józki, Jaśki i Franki” (ukazującego jakie dziecięce postawy mogą być bolesne dla innych) oraz „Król Maciuś Pierwszy” (o wyobcowaniu dziecka w świecie dorosłych, ale też braku akceptacji czegoś, co wykracza poza znane schematy tu np. mały chłopiec jako król).

Projekt finansowany z Funduszu Animacji Kultury.

logo

 

Skip to content