scena

Medea

Dzięki dofinansowaniu został przygotowany przez Teatr THB spektakl „Medea” na podstawie dramatu Eurypidesa „Medea” (tłumaczenie Jan Kasprowicz) i aktualnych  medialnych doniesień na temat sytuacji społeczno-polityczno-ekonomicznej związanej z wojną w Syrii i jej konsekwencjami.

Koncepcja reżyserska spektaklu zakładała z jednej strony przeprowadzenie „teatralnego” studium psychologicznego człowieka przeżywającego kryzys egzystencjalny wywołany utratą elementów składających się na poczucie indywidualnej i społecznej tożsamości, z drugiej – próbę scenicznego zaprezentowania różnych, funkcjonujących w debacie publicznej dyskursów nt. uchodźców.

Formalnie realizacja stanowiła  pretekst do eksploracji różnych form artystycznego  wyrazu – gry aktorskiej, muzyki, tańca, a także fotografii, filmu i projekcji multimedialnych.

W ramach projektu przed i w trakcie prób do spektaklu aktorzy wzięli udział w cyklu warsztatów.

Fot. Anna Kostrzewska, Joanna Maciejewska, 2017 r.

logo

plakat

 

Skip to content