logo mam to, kolorowa grafika

Mam to!

Festiwal MAM to! – w ramach, którego odbywa się konkurs recytatorski i plastyczny – jest wyjątkową szansą dla młodych artystów Mokotowa ze wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowych* na pochwalenie się swoimi artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach dzielnicowych domów kultury.

W tym roku konkursy odbędą się w trybie  ONLINE, a gala prezentująca wszystkich laureatów pierwszych miejsc odbędzie się 18 czerwca 2021 r. godz. 11.00 w Służewskim Domu Kultury, ul. J.S. Bacha 15 (wstęp z zaproszeniami). Tegoroczna odsłona Festiwalu będzie inna niż zwykle, jednak tak samo skupiona na poszukiwaniu mokotowskich talentów. Wykorzystując cyfrowe media, będzie można zaprezentować swoje umiejętności i przekazać je członkom jury.

Uwaga: W sytuacji zmiany obostrzeń epidemicznych, przesłuchania i prezentacje będą mogły odbyć się w siedzibach instytucji.

Pomimo sytuacji pandemicznej pozostajemy z Wami w kontakcie!

FB Festiwalu MAM to!

Słownik/Informacja:

 • W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą jest – szkoła publiczna, szkoła niepubliczna, szkoła prywatna, szkoła społeczna – mająca swoja siedzibę na terenie dzielnicy Mokotów

 • W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą nie są: instytucje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, oraz szkoły artystyczne prywatne i publiczne.

  * Placówka Oświatowa – są to: Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Ogród Jordanowski (z wyłączeniem Młodzieżowego Domu Kultury, który jest jednym z organizatorów).

kolko na pomarańczowym tle

KONKURS RECYTATORSKI

WYNIKI KONKURSU RECYTATORSKIEGO 2021

Jury w składzie: Maja Chadryś-Engelking, Elżbieta Wojnowska, Artur Barciś po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych recytatorów ze

szkół podstawowych z klas 1 – 3

przyznało następujące nagrody:

PIERWSZA NAGRODA oraz promocja do występu na Gali Festiwalu dla Ksawerego Konaszewskiego ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339

DRUGA NAGRODA dla Antoniego Wasilewskiego ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339

TRZECIA NAGRODA dla Hanny Domagały ze Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Gutenberga

WYRÓŻNIENIE ex aequo dla Anny Decyk z II Ogrodu Jordanowskiego, Juliana Pęczaka ze Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Gutenberga, Liliany Karłowicz ze Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Gutenberga, Michała Alimowskiego ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339 oraz Niny Jarosz ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 339

Szkoły podstawowe klasy 4 – 8:

PIERWSZA NAGRODA oraz promocja do występu na Gali Festiwalu dla Stelli Marczuk ze Szkoły Podstawowej nr 157 im. Adama Mickiewicza

DRUGA NAGRODA dla Mili Pawlickiej ze Szkoły Podstawowej nr. 85 im. Benito Juareza

TRZECIA NAGRODA ex aequo dla Julii Polańczyk ze Szkoły Podstawowej nr 157 im. Adama Mickiewicza oraz Apolonii Gołębiewskiej ze Szkoły Podstawowej Przymierza Rodzin

WYRÓŻNIENIE ex aequo dla Julii Łosakiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 69 im. Marii Skłodowskiej-Curie, Tymona Kujawskiego ze Szkoły Podstawowej nr 69 im. Marii Skłodowskiej-Curie, Heleny Górki ze Szkoły Podstawowej nr. 85 im. Benito Juareza oraz Idy Johnson ze Szkoły Podstawowej nr. 85 im. Benito Juareza

OŚWIADCZENIE JURY

Jury pragnie podziękować uczniom szkół podstawowych za liczne uczestnictwo w konkursie recytatorskim w ramach Festiwalu MAM TO! mimo tak wyjątkowych i trudnych warunków. Recytatorzy zaprezentowali na scenie ambitny repertuar, wypełniając go dziecięcym wdziękiem.

Wszyscy zaangażowani w organizację przeglądu serdecznie dziękują opiekunom za przygotowanie uczestników przeglądu, licząc na równie entuzjastyczne uczestnictwo w roku następnym.

Szkoły ponadpodstawowe:

PIERWSZA NAGRODA oraz promocja do występu na Gali Festiwalu dla Mai Mikołajczyk z II Ogrodu Jordanowskiego

WYRÓŻNIENIE dla Aleksandry Gajewskiej z Technikum Ogrodniczego w Zespole Szkół nr 39

OŚWIADCZENIE JURY

Jury pragnie podziękować uczniom szkół ponadpodstawowych za ich uczestnictwo w konkursie recytatorskim w ramach Festiwalu MAM TO! mimo tak wyjątkowych i trudnych warunków.

Wszyscy zaangażowani w organizację przeglądu serdecznie im dziękują licząc na równie entuzjastyczne uczestnictwo w roku następnym.

Werdykt jury konkursu recytatorskiego 2021

Od  26 kwietnia 2021 r. zapraszamy po odbiór nagród do Centrum „Łowicka”, ul. Łowicka 21, po indywidualnym umówieniu terminu z koordynatorem.

Koordynator: Radosław Katowicz, radek@lowicka.pl, 22 845 50 62.


karta_zgloszenia konkurs recytatorski

Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

regulamin konkursu recytatorskiego

Przebieg:

 • do 30 marca 2021 r. – termin przysłania zgłoszenia
 • 20 – 21 kwietnia 2021 r. – przesłuchania – tylko jeśli sytuacja pandemiczna umożliwi ich przeprowadzenie, informacja o szczegółach przesłuchań zostanie przesłana mailem.
 • 22 kwietnia 2021 r. ogłoszenie wyników konkursu na stronie lowicka.pl FB konkursu MAM to!
 • 26 kwietnia 2021 r. zapraszamy po odbiór nagród do Centrum „Łowicka”, ul. Łowicka 21, po indywidualnym umówieniu terminu z koordynatorem.

Koordynator: Radosław Katowicz, radek@lowicka.pl, 22 845 50 62.

Występy laureatów pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej zostaną zaprezentowane na gali Festiwalu MAM to! 18 czerwca 2021 r. godz. 11.00 w Służewskim Domu Kultury, ul. J.S. Bacha 15 (wstęp z zaproszeniami).

Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest wydanie przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Centrum „Łowicka” oraz Służewski Dom Kultury w celach:

a) organizacji działań konkursowych

b) publikacji wyników konkursu na stronie internetowej organizatora, portalu Facebook oraz w publikacjach pokonkursowych

c) organizacji gali finałowej Festiwalu MAM to! 2021.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trybu przeprowadzenia konkursu –  tradycyjnie lub online w zależności od aktualnie obowiązujących obostrzeń.


kolko na rozowym tle

KONKURS PLASTYCZNY

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO 2021

„Ale kosmos !” W setną rocznicę urodzin Stanisława Lema,

w ramach Festiwalu Mam to! Młodzi Artyści Mokotowa.

I grupa wiekowa  1-3 kl. Szk. Podst.

I miejsce                   Tymon Kołakowski,  I gr. wiekowa, Szk. Podst. nr 119

 II miejsce                  Kornel Pruszczyński,  I gr. wiekowa, Szk. Podst. Integracyjna nr 339       

III miejsce                    Aleksandra Ostaszewska, 7 lat, II Ogród Jordanowski.

Wyróżnienie             Natalia Łepkowska,   kl. I, Szk. Podst. Integracyjna nr 339

Ex aequo                    Maria Zima Parjaszewska, I gr. wiekowa,  Szk. Podst. Integr. nr 339

             

II grupa wiekowa  4-8 kl. Szk. Podst.

I miejsce                   Stanisław Pisarek, kl. IV, Szk. Podst. nr 85

 II miejsce                  Maria Pawełas, 13 lat, Szk. Podst. nr 85 

 III miejsce                 Mikołaj Spuła,  kl. IV,  Szk. Podst. nr 85

Ex aequo                     Wojciech Domański,  kl. V,  Szk. Podst. nr 85

 

Wyróżnienie              Michał Jaworski,  kl. IV,  Szk. Podst. nr 69

Ex aequo                     Nikodem Pietrzak, kl. V,  Szk. Podst. nr 271

Nagroda dodatkowa  Khrystyna Oliiarnyk, kl. V,  Szk. Podst. nr 85

              

III grupa – szkoły ponadpodstawowe 

Wyróżnienie            Nikola Mamrowicz, XLIV LO

Werdykt konkurs plastyczny Mam to ! 2021 PDF

Od  26 kwietnia 2021 r. zapraszamy po odbiór nagród do Centrum „Łowicka”, ul. Łowicka 21, po indywidualnym umówieniu terminu z koordynatorem.

Koordynator: Urszula Ścibor-Rylska, ula@lowicka.pl, 22 845 50 62.


karta zgloszenia_konkurs plastyczny

Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu konkursu.

regulamin konkursu plastycznego

 Przebieg:

 • 30 marca 2021 r. – termin dostarczenia prac
 • 20 kwietnia 2021 r. ogłoszenie wyników konkursu na stronie lowicka.pl FB konkursu MAM to!
 • 26 kwietnia 2021 r. zapraszamy po odbiór nagród do Centrum „Łowicka”, ul. Łowicka 21, po indywidualnym umówieniu terminu z koordynatorem.

Koordynator: Urszula Ścibor-Rylska, ula@lowicka.pl, 22 845 50 62.

Prace laureatów pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej zostaną zaprezentowane podczas gali Festiwalu MAM to! 18 czerwca 2021 r. godz. 11.00 w Służewskim Domu Kultury, ul. J.S. Bacha 15 (wstęp z zaproszeniami).

Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest wydanie przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Centrum „Łowicka” i Służewski Dom Kultury w celach:

a) Organizacji działań konkursowych;

b) Publikacji wyników konkursu na stronie internetowej organizatora, portalu Facebook oraz w publikacjach pokonkursowych;

c) organizacji gali finałowej Festiwalu MAM to! 2021.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trybu przeprowadzenia konkursu tradycyjnie lub online w zależności od aktualnie obowiązujących obostrzeń.

Skip to content