Żyjemy miłością. Ahmed Hawili, Nidal Kalboneh.

04.08.2018 sob. 19:00
lokalizacja: Centrum Łowicka
cena: Bilety - 60 zł
Zakup biletu poprzez przelew na numer konta:
36116022020000000342135840
H&W consulting
Potwierdzenie przelewu, imię i nazwisko oraz numer telefonu proszę przesłać na adres: 
e-mail: concert@polandinarabic.com

Ahmed Hawili – doktor filozofii i nauk sufickich, organizował i uczestniczył w wielu wieczorach sufickich, warsztatach oraz wykładach nt. sufizmu. Towarzyszy mu Nidal Kalboneh, muzyk grający na lutni arabskiej (ud).

Public Relations: Zuzanna Oniszczuk-Gaik
Organizacja logistyczna: Hanadi Mohamad
Wydarzenie zorganizowane przez: H&W consulting, Polandinarabic.com

 

Skip to content