Paderewski

Utwory Jana Ignacego Paderewskiego grają uczniowie Karola Radziwonowicza

03.10.2018 śr 18:00
lokalizacja: Centrum Łowicka
cena: bezpłatne

Maciej Smoląg

Mikołaj Seroka

Stanisław Pańta

Kalina Młodożeniec

Jan Rosołowski

Szymon Drabiński

Wieczór poprowadzi Karol Radziwonowicz.