konkurs zamaskuj sie

TERMIN PRZEDŁUŻONY DO 14.12.2020! KONKURS PLASTYCZNY – ZAMASKUJ SIĘ!

dla dzieci

10.11.2020 wt. 10:00
do 18.12.2020 pt. 13:00
lokalizacja: Centrum Łowicka

Stwórz własny, oryginalny projekt wzoru maseczki

Odbiorcy
dzieci, młodzież, dorośli

Zgłoszenia
Zdjęcie pracy bądź plik graficzny, podpisany imieniem i nazwiskiem autora pracy wraz z kartą zgłoszeniową podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego należy przesłać na adres: ewelina@lowicka.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY: do 14 GRUDNIA 2020 r.

Kontakt
Ewelina Urynowicz, ewelina@lowicka.pl

Zasady
Wymiar maseczki to 17 cm x 10 cm. Technika pracy dowolna. Jury oceni prace wg następujących kryteriów: samodzielność wykonania pracy, indywidualny charakter pracy, poziom artystyczny, estetykę wykonania.
Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy wysłać w wersji elektronicznej, w nazwie pliku podać imię i nazwisko autora razem z wypełnioną kartą zgłoszenia.

Rozstrzygnięcie
18 grudnia 2020 r.  – ogłoszenie wyników na stronie www.lowicka.pl oraz FB

Nagrody: bony do empiku
I miejsce – 250 zł
II miejsce – 150 zł
III miejsce – 100 zł

W związku z sytuacją pandemiczną odbiór nagród będzie ustalany indywidualnie.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród.

Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania, reprodukowania, rozpowszechniania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich na wszystkich polach eksploatacji.

Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest wydanie przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Centrum ŁOWICKA w celach:
a) Organizacji działań konkursowych;
b) Publikacji wyników konkursu na stronie internetowej organizatora, portalu Facebook oraz w publikacjach pokonkursowych.

KARTA ZGŁOSZENIA

Skip to content