PARA

KLUBOWY DZIEŃ SENIORA „JESIENNE RÓŻE”

koncert

27.10.2019 nie 14:00 – 15:00
cena: bezpłatne

Występ solistów zespołu klubowego „SONATA