Inauguracja projektu WARSZAWSKA AKADEMIA MŁODYCH LIDERÓW 3.0.

05.04.2019 pt. 14:00
lokalizacja: Centrum Łowicka
cena: bezpłatne

Akademia ma na celu rozwinięcie kompetencji liderskich i społecznych młodych warszawiaków, którzy działają w samorządach uczniowskich i studenckich, młodzieżowych radach i grupach nieformalnych.

Warszawska Akademia Młodych Liderów, gromadzi młodych ludzi którzy chcą:

– działać bardziej profesjonalne,

– mocniej angażować rówieśników i społeczności lokalne,

– wykorzystywać dostępne w Warszawie narzędzia i mechanizmy partycypacji młodzieży.

Akademia ma również na celu budowanie sieci aktywnych młodych ludzi, wzajemnie wspierających się w działaniach społecznych, którzy poznali się w działaniu realizując wspólne projekty. Sieć obejmuje kolejne roczniki WAML, które podczas trwania projektu mają okazję do spotkań i wymiany doświadczeń.

W Centrum Łowicka odbędzie się inauguracja III edycji projektu i pierwsze warsztaty.

Organizator – Fundacja Szkoła Liderów

www.szkola-liderow.pl

Skip to content