instrumenty

MAŁE SUZUKI. EARLY CHILDHOOD EDUCATION

zajęcia muzyczne

lokalizacja: Centrum Łowicka
zapisy: Renata Kossakowska-Lichtor
tel. 882 003 535
Tomasz Lichtor - 602 490 590
zajęcie - 35 zł
karnet (4 zajęcia) - 30 zł
Pierwsze zajęcia wstęp wolny
wt 10:30

Suzuki Early Childhood Education (SECE) to wczesnodziecięca edukacja suzuki służąca wykorzystaniu przez dziecko posiadanego potencjału dzięki umożliwieniu mu aktywnego uczestnictwa w środowisku i reagowaniu na nie od pierwszych miesięcy życia.

Program zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat stworzony przez Dorothy Jones z Kanady w oparciu o metodologię dr Shinichi Suzuki. Jest to pierwszy etap muzycznego programu metody Suzuki oparty na siedmiu aspektach tej filozofii:
-każde dziecko może się nauczyć
-zdolności rozwijają się od najmłodszych lat
-środowisko kształtuje rozwój
-dzieci uczą się od siebie wzajemnie
-sukces rodzi sukces
-zaangażowanie rodziców jest nieodzowne
-zachęty maja fundamentalne znaczenie

Dzieci kończące kurs SECE są gotowe do podjęcia nauki gry na instrumentach. Zajęcia intensyfikują rozwój pamięci, koncentracji oraz muzykalności. Wpływają na poczucie rytmu i pewność siebie. Zacieśniają więzi z rodzicami i rówieśnikami.

„Jeśli dzieci maja kontakt z właściwą muzyka od urodzenia i uczą się gry, to rozwijają wrażliwość, dyscyplinę i wytrzymałość. Ich serca stają się piękne.”  S.Suzuki