!NOWOŚĆ! Warsztaty głosowe „MOG-ę”

lokalizacja: Centrum Łowicka
zapisy: Zapisy w sekretariacie, tel. 22 845 56 75
sekretariat@lowicka.pl
400 zł za miesiąc
Prosimy o dokonywanie płatności przelewem.
pn 19:00 – 21:00
grupa wiekowa: od 16 lat
cz 19:15 – 21:15
grupa wiekowa: od 16 lat

Start zajęć od 3 października 2022 r.

Każdy człowiek ma Głos. Niektórzy, z różnych powodów mają głos uwięziony w ciele. Inni w związku z brakiem doświadczeń pozytywnych lub wręcz bolesnymi, negatywnymi doświadczeniami z nauczycielami śpiewu w szkołach, zostali pozbawieni wiary we własny głos, w jego barwę, siłę. Jeszcze inni wstydzą się nawet głośniej krzyknąć. Niewielu doświadcza leczniczego i terapeutycznego działania głosu. Najtrudniej jest przełamać barierę lęku i zaufać swojemu Głosowi. Dać Głosowi Głos, dać Głosowi dojść do Głosu.

Podczas zajęć z Anną Okhrimchuk ten stan rzeczy ulegnie zmianie. Będziecie się śmiać ze swoich dotychczasowych ograniczeń wokalnych. Poczujecie się dobrze ze swoim oddechem, głosem, śpiewem. Poczujecie się dobrze ze sobą. Wasz Głos poczuje się wolny.

Zajęcia będą się odbywały w cyklach miesięcznych.  Osiem spotkań w każdym, kolejnym miesiącu. Ma to swoje głębokie uzasadnienie dla samego procesu uświadamiania i przepracowania zaplanowanych zagadnień.

Będą to zajęcia praktyczne, angażujące wszystkich uczestników w zaplanowane ćwiczenia. Mimo spotkań w grupie, zajęcia będą w dużej mierze indywidualne. Będzie to dotyczyło przede wszystkim indywidualnego podejścia do każdego z uczestników, w zależności od jego wrażliwości i potrzeb.

Zajęciom praktycznym będzie symultanicznie towarzyszyła forma wykładu teoretycznego. Założeniem podstawowym „Zajęć z Anną Okhrimchuk” jest zrozumienie własnych możliwości głosowych, nawiązanie relacji między Myślą, Oddechem i Głosem. Stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania między uczestnikami i praca w poczuciu otwartości i akceptacji.

Jednym z elementów zajęć, będzie śpiew wielogłosowy.

Muzykoterapia, śmiechoterapia, oddechoterapia, terapia współbrzmieniem w wielogłosie, terapia polifonicznego brzmienia. To tylko niektóre zagadnienia stanowiące części składowe, indywidualnej metody nauczania Anny Okhrimchuk. Metody potwierdzonej kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z osobami z różnych środowisk, od stawiających pierwsze kroki w dziedzinie poszukiwania dźwięku amatorów, po uznanych artystów muzyki klasycznej i estradowej, chcących poszerzyć wachlarz swoich możliwości wokalnych.

REGULAMIN ZAJĘĆ CENTRUM ŁOWICKA 2022 2023

Prosimy o dokonywanie płatności przelewem.
57 1240 5918 1111 0000 4909 2927
Odbiorca – Centrum ŁOWICKA
W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika zajęć, rodzaj opłacanych zajęć, miesiąc, którego dotyczy opłata.

Skip to content