Akademia Arteterapii – projekt Mokotów Twórczej Energii 2018!

zajęcia inne

lokalizacja: Centrum Łowicka
zapisy: jolitta.stepniak@lowicka.pl

Projekt jest przeznaczony dla osób z przygotowaniem w zakresie arteterapii, animacji kultury, terapii zajęciowej.

Nasz tegoroczny projekt Mokotów Twórczej Energii 2018 uzyskał poważne dofinansowanie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
Dzięki temu możemy Państwu zaoferować bardzo korzystne warunki finansowe uczestnictwa w projekcie – informacja poniżej.

 Projekt obejmuje dwie części:

Część I. Program edukacyjny realizowany w formie 9 warsztatów (w sumie 162 godziny dydaktyczne, 9 zjazdów)
W ramach zajęć będą mieli Państwo możliwość nie tylko pogłębić umiejętności i  wzmocnić kompetencje już pozyskane w ramach innych kursów i szkoleń terapii przez sztukę, ale także poznać nowe narzędzia w zakresie różnych metod, w tym metody arteterapii, rozumianej jako metoda wykorzystująca kulturę i sztukę do twórczej zmiany oraz animacji i edukacji kulturalnej, społecznej i środowiskowej. Celem tej części będzie także przygotowanie uczestników do projektowania i prowadzenia w sposób animacyjny i partycypacyjny przewidzianych w części II wydarzeń artystyczno-edukacyjnych. Zajęcia cz.I zaczynamy 3 marca 2018 r.

Terminarz zajęć: 

 • 3, 4 marca 2018
 • 17, 18 marca
 • 7, 8 kwietnia
 • 21, 22 kwietnia
 • 5, 6 maja
 • 19, 20 maja
 • 2, 3 czerwca
 • 16, 17 czerwca
 • 23, 24 czerwca

PROGRAM – Mokotów Twórczej Energii 2018

Część II. Składa się z dwóch elementów:

 1. 5 otwartych, interdyscyplinarnych wydarzeń kulturalnych i artystycznych dla mieszkańców Mokotowa (twórczych, autorskich przedsięwzięć uczestników cz.I), realizowanych przez animatorów – uczestników części I wspólnie z grupami i społecznościami lokalnymi, placówkami i instytucjami kultury, oświaty, pomocy społecznej, itp. w różnych miejscach naszej Dzielnicy. Czas trwania wydarzenia 3-4 godziny. Spodziewamy się, że część wydarzeń odbędzie się w przestrzeni publicznej. Organizatorzy całego projektu zapewniają wsparcie merytoryczne i organizacyjne, uzyskanie zgody dotyczącej wykorzystania przestrzeni publicznej, pomoc w nawiązaniu współpracy z placówkami, środki na materiały do wydarzeń i materiały promocyjne. Zakładamy realizację wydarzeń w zespołach. Każdy uczestnik jest współorganizatorem jednego wydarzenia, każdy zespół realizuje jedno wydarzenie z pięciu. Czas realizacji tej części:1 lipca – 31 października 2018 r.
 2. warsztat podsumowujący i opis dobrych praktyk.
  Warsztat podsumowujący, w trakcie którego animatorzy kulturowi – organizatorzy wydarzeń artystycznych cz.II podsumują doświadczenia pracy. Zakładamy, że w warsztacie wezmą także udział, aktywnie uczestniczący w wydarzeniach, lokalni liderzy. Wynikiem warsztatu będą rekomendacje najbardziej skutecznych metod współpracy artystycznej ze społecznościami Mokotowa oraz wypracowanie modelowych scenariuszy realizacji działań animacyjnych i zebranie dobrych praktyk związanych z organizacją partycypacyjnych wydarzeń kulturalnych . Rekomendacje zostaną opracowane w formie publikacji on-line i udostępnione wszystkim zainteresowanym w mediach społecznościowych, na stronie internetowej Stowarzyszenia (na FB), na stronie internetowej Centrum Łowicka www.lowicka.pl, w innych mediach.
  Ich upowszechnienie umożliwi multiplikację w innych społecznościach Mokotowa i Warszawy. Warsztat odbędzie się 17,18 listopada 2018 r. i będzie prowadzony przez dwie osoby; Katarzynę Sekutowicz i Zdzisława Hofmana.
  Czas trwania warsztatu – 18 godzin.

Po ukończeniu całego projektu uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia zawierające informacje o pozyskanej w ramach projektu wiedzy i umiejętnościach.

Sprawy finansowe: Dzięki bardzo znaczącemu wsparciu Dzielnicy Mokotów koszt całości projektu dla uczestnika wynosi 400 zł. Opłata powinna być wniesiona do  20 lutego 2018 r. na konto Stowarzyszenia „Akademia Umiejętności Społecznych”: PKO BP Nr rachunku  69 1020 1068 0000 1002 0269 1939 z dopiskiem „Opłata za uczestnictwo w projekcie Mokotów Twórczej Energii 2018”.

Jeśli zechcą Państwo skorzystać z zaproszenia do projektu mam prośbę o jak najszybsze wypełnienie dołączonej Karta Zgłoszenia i odesłanie jej na adres drogą e-mailową: jolitta.stepniak@lowicka.pl do 20 lutego 2018 r.
Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc.
Na ewentualne pytania chętnie odpowiem

ulotka

 

Mokotów Twórczej Energii-Publikacja 2017