Arteterapia

zajęcia inne

lokalizacja: Centrum Łowicka
zapisy: Jolitta Stępniak
tel. 501 725 166, jolitta.stepniak@lowicka.pl

Kurs  ARTETERAPIA – Kultura przeciw Wykluczeniu

 27 października 2018 r. rozpoczęły się zajęcia nowej, ósmej już Edycji naszego Kursu.

Uczestnikami są osoby zainteresowane doskonaleniem swego warsztatu zawodowego, a także zdobywaniem nowych zawodowych kompetencji. Formalne usytuowanie zawodu Arteterapeuty.
Przygotowujemy specjalistów, którzy potrafią wykorzystać kulturę i sztukę jako narzędzie do budzenia  i stymulowania zdolności twórczych osób i grup, a także jako instrument twórczej zmiany społecznej i środowiskowej oraz animacji i edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych. Ważnym efektem tych działań powinna być integracja społeczna osób i grup zagrożonych wykluczeniem. 

W ramach naszego Kursu zajęcia w 85% realizowane są metodą aktywną – warsztatową. Prowadzą je znakomici wykładowcy, specjaliści i trenerzy wyróżniający się ogromnym dorobkiem, w tym międzynarodowym, w swojej dziedzinie, związani pracą naukowo– dydaktyczną  z  Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz współpracujący z wiodącymi instytucjami edukacyjnymi, m.in. Szkołą Główną Handlową, Centrum Sztuki Współczesnej, Polskim Towarzystwem Psychologicznym, Helsińską Fundacją Praw Człowieka,  stowarzyszeniem Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ, Polskim Stowarzyszeniem Psychoterapii Tańcem i Ruchem Laban International Movewment Studies i Stowarzyszeniem Szkoła Liderów.

Projekt wspierany jest  przez Dzielnicę Mokotów m. st. Warszawy i posiada Rekomendację Narodowego Centrum Kultury.

W ramach Programu proponujemy m.in:

– wzbogacenie  wiedzy ogólnej (psychologia, socjologia, antropologia kultury, prawa człowieka, profilaktyka uzależnień, animacja społeczno–kulturalna),

– wykorzystanie w pracy różnych dziedzin sztuki (teatr, taniec i ruch, muzyka, sztuki wizualne, utwór literacki),

– przygotowanie  do samodzielnego diagnozowania problemów osób i grup nieprzystosowanych społecznie,

– wykorzystanie metod pracy ulicznej (streetworking),

– pozyskanie praktycznych umiejętności skutecznego budowania relacji i komunikacji w grupie oraz zarządzania wolontariatem,

–  sprawdzanie nabytych umiejętności w bezpośredniej pracy w różnych  środowiskach przez wdrażanie (w ramach praktyk) własnych projektów.

Program-Edycja VIII

Kurs Arteterapia  Kultura przeciw Wykluczeniu to przedsięwzięcie obejmujące 430 godzin dydaktycznych. Zajęcia dydaktyczne aktualnej Edycji realizowane będą od października 2018 do grudnia 2019 roku z wyłączeniem lipca i sierpnia. Kurs kończy się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym.
Absolwenci otrzymają dyplomy w językach polskim i angielskim wraz z suplementem w obu językach zawierającym program Kursu oraz opis umiejętności i kompetencji pozyskanych w ramach Kursu.
Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym w ramach dwudniowych sesji (sobota, niedziela) dwa razy w miesiącu. Po zakończeniu części edukacyjnej kolejne dwa miesiące (styczeń, luty 2020) przeznaczone będą na pisanie prac dyplomowych pod opieką promotorów. W marcu 2019 r. planowane są egzaminy końcowe – dyplomowe.

Rozpoczęcie kolejnej Edycji IX Kursu Arteterapia – Kultura przeciw Wykluczeniu planujemy w październiku 2019 r. Informacja o naborze zostanie umieszczona na stronie www.lowicka.pl w maju 2019 r.

Szczegółowych informacji w sprawie Kursu udziela:

Kierownik Kursu Jolitta Stępniak, tel. kom. 501 725 166,
e-mail: jolitta.stepniak@lowicka.pl


Akademia Arteterapii II stopnia – projekt  Mokotów Twórczej Energii

Projekt był realizowany w ramach dwóch edycji: „Mokotów Twórczej Energii” w 2017 r oraz „Mokotów Twórczej Energii 2018”

Obie edycje uzyskały poważne dofinansowanie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

Tegoroczny projekt MTE2018 obejmował dwie części:

Część I. Program edukacyjny realizowany w formie 9 warsztatów (w sumie 162 godziny dydaktyczne), przeznaczony dla grupy animatorów posiadających określone przygotowanie merytoryczne.

W ramach zajęć, poznając różnorodne formy ekspresji twórczej, uczestnicy mieli możliwość pogłębić umiejętności i wzmocnić kompetencje w zakresie różnych metod, w tym metody arteterapii, rozumianej jako narzędzie wykorzystujące kulturę i sztukę do twórczej zmiany oraz animacji i edukacji kulturalnej, społecznej i środowiskowej. Celem tej części było także przygotowanie uczestników do projektowania i prowadzenia w sposób animacyjny i partycypacyjny przewidzianych w części II wydarzeń artystyczno-edukacyjnych.

Część II. Składała się z dwóch elementów:

  • otwartych, interdyscyplinarnych wydarzeń kulturalnych i artystycznych dla mieszkańców Mokotowa …

twórczych, autorskich przedsięwzięć, zaprojektowanych i realizowanych w zespołach przez animatorów – uczestników części I wspólnie z grupami i społecznościami lokalnymi, placówkami i instytucjami kultury, oświaty, pomocy społecznej, itp. w różnych miejscach naszej Dzielnicy. Większość wydarzeń odbyła się w przestrzeni publicznej. Wszystkie zaproponowane w ramach wydarzeń działania prowadzone były w sposób włączający mieszkańców do aktywnego uczestnictwa, zachęcający do kreatywności i ekspresji twórczej, ale też do współpracy, rozmów o tym co ważne, dzielenia się z innymi przemyśleniami, refleksjami. Wspólne działania budowały wspólnotę. Różnorodność zaproponowanych przez animatorów działań ułatwiała zmianę roli biernego „konsumenta” na rolę aktywnego uczestnika, twórcy.
Zespoły realizatorów miały swobodę przy kształtowaniu wydarzeń merytorycznie i organizacyjnie. Dysponowały także przeznaczonymi na materiały i promocję budżetami.
Etap WYDARZENIA –  5 organizowanych przez Zespoły grupy MTE2018 i 6 przez Zespoły grupy MTE2017 zakończyliśmy 6 października 2018 r. Razem 11 świetnych, różnorodnych propozycji ciepło i z zainteresowaniem przyjętych przez mieszkańców Mokotowa spotkań z innymi osobami i sobą samym, ze sztuką i przyrodą,  z emocjami, z własną wyobraźnią i możliwością wspólnego działania. Było radośnie i kolorowo, wzruszająco, magicznie i refleksyjnie. WYDARZENIA

  • Warsztat podsumowujący i przygotowanie publikacji.

Wynikiem warsztatu były rekomendacje najbardziej skutecznych metod współpracy kulturalnej i artystycznej ze społecznościami Mokotowa oraz zebranie dobrych praktyk związanych z organizacją partycypacyjnych wydarzeń kulturalnych. Rekomendacje zostały opracowane w formie publikacji on-line i będą udostępnione wszystkim zainteresowanym w mediach społecznościowych, na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Mokotów na www.lowicka.pl oraz Stowarzyszenia AUS (na FB).  Upowszechnienie umożliwi ich multiplikację w innych społecznościach Mokotowa i Warszawy.