Arteterapia

zajęcia inne

lokalizacja: Centrum Łowicka
zapisy: Jolitta Stępniak
tel. 501 725 166, jolitta.stepniak@lowicka.pl

Kurs  ARTETERAPIA. Kultura przeciw wykluczeniu.

Kultura i sztuka – narzędzie do stymulowania zdolności twórczych i  edukacji kulturalnej, integracji osób wykluczonych, przeciwdziałania patologiom. Kursu przygotowuje specjalistów edukatorów i animatorów do pracy w środowiskach nieprzystosowanych społecznie.
Zajęcia w systemie zaocznym w ramach dwudniowych sesji (sobota, niedziela) 2 razy w miesiącu, łącznie 430 godzin dydaktycznych. Kurs kończy się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym.

PROGRAM
Metoda aktywno-warsztatowa zakłada:
– wzbogacenie  wiedzy ogólnej (psychologia, socjologia, antropologia kultury, profilaktyka uzależnień, animacja   społeczno – kulturalna)
– wykorzystanie w pracy różnych dziedzin sztuki (teatr, taniec i ruch, muzyka, sztuki wizualne)
– przygotowanie  do samodzielnego diagnozowania problemów osób i grup nieprzystosowanych
– wykorzystanie metod pracy ulicznej (streetworking)
– wdrażanie( w ramach praktyk) własnych projektów
– pozyskanie praktycznych umiejętności skutecznego budowania relacji i komunikacji w grupie i zarządzania wolontariatem
– sprawdzanie nabytych umiejętności w bezpośredniej pracy w różnych  środowiskach

WYKŁADOWCY
Pracownicy naukowo – dydaktyczni Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz specjaliści współpracujący z wiodącymi instytucjami edukacyjnymi i stowarzyszeniami m.in. Centrum Sztuki Współczesnej, Polskim Towarzystwem Psychologicznym, Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Stowarzyszeniem Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ, Polskim Stowarzyszeniem Psychoterapii Tańcem i Ruchem.

Program VII edycji