Arteterapia

zajęcia inne

lokalizacja: Centrum Łowicka
zapisy: Jolitta Stępniak
tel. 501 725 166, jolitta.stepniak@lowicka.pl

Kurs  ARTETERAPIA. Kultura przeciw wykluczeniu.

 

Aktualnie realizujemy Edycję VII projektu.
Przygotowujemy specjalistów, którzy potrafią wykorzystać kulturę i sztukę jako narzędzie do budzenia  i stymulowania zdolności twórczych osób i grup, a także jako instrument twórczej zmiany społecznej i środowiskowej oraz animacji i edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zajęcia prowadzą  znakomici wykładowcy, specjaliści i trenerzy wyróżniający się ogromnym dorobkiem, w tym międzynarodowym, w swojej dziedzinie, związani pracą naukowo –  dydaktyczną
z  Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz współpracujący z wiodącymi instytucjami edukacyjnymi, m.in. Szkołą Główną Handlową, Centrum Sztuki Współczesnej, Polskim Towarzystwem Psychologicznym, Helsińską Fundacją Praw Człowieka,  stowarzyszeniem Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ, Polskim Stowarzyszeniem Psychoterapii Tańcem i Ruchem Laban International Movewment Studies i Stowarzyszeniem Szkoła Liderów.

Projekt wspierany jest  przez Dzielnicę Mokotów m. st. Warszawy i posiada Rekomendację Narodowego Centrum Kultury.

Kurs Arteterapia – Kultura przeciw Wykluczeniu to przedsięwzięcie obejmujące 430 godzin dydaktycznych. Zajęcia w 85% realizowane są metodą aktywną – warsztatową.

Kurs kończy się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym. Absolwenci/tki, otrzymują dyplomy w językach polskim i angielskim wraz z suplementem w obu językach, zawierającym program Kursu oraz opis pozyskanych kompetencji i umiejętności.

W ramach Programu proponujemy m.in:

– wzbogacenie  wiedzy ogólnej (psychologia, socjologia, antropologia kultury, prawa człowieka, profilaktyka uzależnień, animacja   społeczno – kulturalna)

– wykorzystanie w pracy różnych dziedzin sztuki (teatr, taniec i ruch, muzyka, sztuki wizualne, utwór literacki)

– przygotowanie  do samodzielnego diagnozowania problemów osób i grup nieprzystosowanych

– wykorzystanie metod pracy ulicznej (streetworking)

– wdrażanie( w ramach praktyk) własnych projektów

– pozyskanie praktycznych umiejętności skutecznego budowania relacji i komunikacji w grupie oraz zarządzania wolontariatem

– sprawdzanie nabytych umiejętności w bezpośredniej pracy w różnych  środowiskach

Informacji udziela: Jolitta Stępniak tel. 501 725 166,  jolitta.stepniak@lowicka.pl

Program VII edycji