Kurs  ARTETERAPIA – Kultura przeciw Wykluczeniu

zajęcia inne

lokalizacja: Centrum Łowicka
zapisy: Jolitta Stępniak
tel. 501 725 166, jolitta.stepniak@lowicka.pl
so
grupa wiekowa: od 18 lat

26 października 2019 r. rozpoczęły się zajęcia nowej, dziewiątej już Edycji naszego Kursu. 

Uczestnikami są osoby zainteresowane doskonaleniem swego warsztatu zawodowego, a także zdobywaniem nowych zawodowych kompetencji . Formalne usytuowanie zawodu Arteterapeuty.
Przygotowujemy specjalistów, którzy potrafią wykorzystać kulturę i sztukę jako narzędzie do budzenia  i stymulowania zdolności twórczych osób i grup, a także jako instrument twórczej zmiany społecznej i środowiskowej oraz animacji i edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych. Ważnym efektem tych działań powinna być integracja społeczna osób i grup zagrożonych wykluczeniem. 

W ramach naszego Kursu zajęcia w 85% realizowane są metodą aktywną -warsztatową. Prowadzą je znakomici wykładowcy, specjaliści i trenerzy wyróżniający się ogromnym dorobkiem, w tym międzynarodowym, w swojej dziedzinie, związani pracą naukowo –  dydaktyczną  z  Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz współpracujący z wiodącymi instytucjami edukacyjnymi, m.in. Szkołą Główną Handlową, Centrum Sztuki Współczesnej, Polskim Towarzystwem Psychologicznym, Helsińską Fundacją Praw Człowieka,  stowarzyszeniem Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ, Polskim Stowarzyszeniem Psychoterapii Tańcem i Ruchem Laban International Movewment Studies i Stowarzyszeniem Szkoła Liderów.

Projekt wspierany jest  przez Dzielnicę Mokotów m. st. Warszawy i posiada Rekomendację Narodowego Centrum Kultury.

W ramach Programu proponujemy m.in:

– wzbogacenie  wiedzy ogólnej (psychologia, socjologia, antropologia kultury, prawa człowieka, profilaktyka uzależnień, animacja społeczno–kulturalna),

– wykorzystanie w pracy różnych dziedzin sztuki (teatr, taniec i ruch, muzyka, sztuki wizualne, utwór literacki),

– przygotowanie  do samodzielnego diagnozowania problemów osób i grup nieprzystosowanych społecznie,

– wykorzystanie metod pracy ulicznej (streetworking),

– pozyskanie praktycznych umiejętności skutecznego budowania relacji i komunikacji w grupie oraz zarządzania wolontariatem,

–  sprawdzanie nabytych umiejętności w bezpośredniej pracy w różnych  środowiskach przez wdrażanie (w ramach praktyk) własnych projektów.

Program-Edycja IX.

Kurs Arteterapia  Kultura przeciw Wykluczeniu to przedsięwzięcie obejmujące 430 godzin dydaktycznych. Zajęcia dydaktyczne aktualnej Edycji realizowane będą od października 2019 do grudnia 2020 roku z wyłączeniem lipca i sierpnia. Kurs kończy się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym.
Absolwenci otrzymają dyplomy w językach polskim i angielskim wraz z suplementem w obu językach zawierającym program Kursu oraz opis umiejętności i kompetencji pozyskanych w ramach Kursu.
Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym w ramach dwudniowych sesji (sobota, niedziela) dwa razy w miesiącu. Po zakończeniu części edukacyjnej kolejne dwa miesiące (styczeń, luty 2021) przeznaczone będą na pisanie prac dyplomowych pod opieką promotorów. W marcu 2021 r. planowane są egzaminy końcowe – dyplomowe.

Rozpoczęcie kolejnej Edycji X Kursu Arteterapia – Kultura przeciw Wykluczeniu planujemy w październiku 2020 r. Informacja o naborze zostanie umieszczona na naszej stronie w maju 2020 r.

Szczegółowych informacji w sprawie Kursu udziela:

Kierownik Kursu – Jolitta Stępniak:
tel. 501 725 166, jolitta.stepniak@lowicka.pl