Arteterapia

zajęcia inne

lokalizacja: Centrum Łowicka
zapisy: Jolitta Stępniak
tel. 501 725 166, jolitta.stepniak@lowicka.pl

napis

Zapraszamy młodzież, dorosłych i bardzo dorosłych na

INNY WARSZTAT KREATYWNEGO PISANIA

Czekamy na osoby, które są ciekawe siebie i INNEGO.  Na tych, którzy pragną otworzyć się na rozmowę,  rozwinąć swą kreatywność we wspólnym działaniu i popracować nad swoim – także tym nieodkrytym! –  talentem  pisarskim.

Podczas zajęć:

  • udoskonalisz swój warsztat pisarski
  • poznasz w praktyce podstawowe narzędzia, jakimi dysponuje pisarz (formy i język narracji, środki stylistyczne, budowanie postaci, fabuły itd.)
  • poćwiczysz pisanie dialogów i monologów
  • stworzysz kilka krótkich form literackich
  • dowiesz się, jak wystrzegać się najczęstszych błędów
  • weźmiesz udział w tworzeniu i nagraniu słuchowiska

Zajęcia prowadzi:

Monika ABRAMOWICZ – mgr filologii polskiej (UW), arteterapeutka (AUS), redaktorka, dziennikarka, copywriter, poetka, autorka reportaży, tekstów piosenek, bajek i tekstów o sztuce.

Spotykamy się  we wtorki:

12, 19, 26 marca;  2, 9, 16 kwietnia; 7, 14 maja 2019 r., zawsze w godzinach 16.00 – 18.30

Miejsce: Multimedialna Biblioteka  na Mokotowie, ul. Tyniecka 40 a

Udział w warsztacie  można zgłaszać pod adresem: mkabramowicz@gazeta.pl (w tytule: Warsztat Kreatywnego Pisania) lub telefonicznie pod nr telefonu: 501 137 450.  Liczba miejsc ograniczona.

ZAJĘCIA SĄ NIEODPŁATNE.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Społecznych, Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów
Partner: Centrum Łowicka


Kurs  ARTETERAPIA – Kultura przeciw Wykluczeniu

 27 października 2018 r. rozpoczęły się zajęcia nowej, ósmej już Edycji naszego Kursu.

Uczestnikami są osoby zainteresowane doskonaleniem swego warsztatu zawodowego, a także zdobywaniem nowych zawodowych kompetencji. Formalne usytuowanie zawodu Arteterapeuty.
Przygotowujemy specjalistów, którzy potrafią wykorzystać kulturę i sztukę jako narzędzie do budzenia  i stymulowania zdolności twórczych osób i grup, a także jako instrument twórczej zmiany społecznej i środowiskowej oraz animacji i edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych. Ważnym efektem tych działań powinna być integracja społeczna osób i grup zagrożonych wykluczeniem. 

W ramach naszego Kursu zajęcia w 85% realizowane są metodą aktywną – warsztatową. Prowadzą je znakomici wykładowcy, specjaliści i trenerzy wyróżniający się ogromnym dorobkiem, w tym międzynarodowym, w swojej dziedzinie, związani pracą naukowo– dydaktyczną  z  Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz współpracujący z wiodącymi instytucjami edukacyjnymi, m.in. Szkołą Główną Handlową, Centrum Sztuki Współczesnej, Polskim Towarzystwem Psychologicznym, Helsińską Fundacją Praw Człowieka,  stowarzyszeniem Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ, Polskim Stowarzyszeniem Psychoterapii Tańcem i Ruchem Laban International Movewment Studies i Stowarzyszeniem Szkoła Liderów.

Projekt wspierany jest  przez Dzielnicę Mokotów m. st. Warszawy i posiada Rekomendację Narodowego Centrum Kultury.

W ramach Programu proponujemy m.in:

– wzbogacenie  wiedzy ogólnej (psychologia, socjologia, antropologia kultury, prawa człowieka, profilaktyka uzależnień, animacja społeczno–kulturalna),

– wykorzystanie w pracy różnych dziedzin sztuki (teatr, taniec i ruch, muzyka, sztuki wizualne, utwór literacki),

– przygotowanie  do samodzielnego diagnozowania problemów osób i grup nieprzystosowanych społecznie,

– wykorzystanie metod pracy ulicznej (streetworking),

– pozyskanie praktycznych umiejętności skutecznego budowania relacji i komunikacji w grupie oraz zarządzania wolontariatem,

–  sprawdzanie nabytych umiejętności w bezpośredniej pracy w różnych  środowiskach przez wdrażanie (w ramach praktyk) własnych projektów.

Program-Edycja VIII

Kurs Arteterapia  Kultura przeciw Wykluczeniu to przedsięwzięcie obejmujące 430 godzin dydaktycznych. Zajęcia dydaktyczne aktualnej Edycji realizowane będą od października 2018 do grudnia 2019 roku z wyłączeniem lipca i sierpnia. Kurs kończy się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym.
Absolwenci otrzymają dyplomy w językach polskim i angielskim wraz z suplementem w obu językach zawierającym program Kursu oraz opis umiejętności i kompetencji pozyskanych w ramach Kursu.
Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym w ramach dwudniowych sesji (sobota, niedziela) dwa razy w miesiącu. Po zakończeniu części edukacyjnej kolejne dwa miesiące (styczeń, luty 2020) przeznaczone będą na pisanie prac dyplomowych pod opieką promotorów. W marcu 2019 r. planowane są egzaminy końcowe – dyplomowe.

Rozpoczęcie kolejnej Edycji IX Kursu Arteterapia – Kultura przeciw Wykluczeniu planujemy w październiku 2019 r. Informacja o naborze zostanie umieszczona na stronie www.lowicka.pl w maju 2019 r.

Szczegółowych informacji w sprawie Kursu udziela:

Kierownik Kursu Jolitta Stępniak, tel. kom. 501 725 166,

e-mail: jolitta.stepniak@lowicka.pl

 

MOKOTÓW TWÓRCZEJ ENERGII 2018 – publikacja