Popołudnie artystyczne

zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne

lokalizacja: Centrum Łowicka
zapisy: tel. 22 845 56 75
160 zł za miesiąc
Ze względów bezpieczeństwa prosimy o dokonywanie płatności przelewem.
wt 15:30 – 17:00
grupa wiekowa: 4-5 lat
wt 16:00 – 17:30
grupa wiekowa: 6-7 lat
cz 15:30 – 17:00
grupa wiekowa: 4-5 lat
cz 16:00 – 17:30
grupa wiekowa: 6-7 lat

Uczestnicy zajęć kształcą i rozwijają swoje umiejętności manualne, pamięciowe i społeczne przez różnorodne działania. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu we wtorki i czwartki.

Zajęcia plastyczne rozwijają emocjonalnie, percepcyjnie, manualnie i  estetycznie.
Dzieci młodsze dla zaspokojenia wewnętrznej potrzeby tworzenia, wypowiadają się plastycznie na miarę swoich możliwości rozwojowych. Na zajęciach  inspirowane są do rysowania, malowania, lepienia, zabawy z kolorem, fakturą. W czerwcu na koniec zajęć zapraszamy małych twórców z rodzinami do galerii na wystawę ich prac.
Urszula Ścibor-Rylska – plastyczka i pedagożka,  absolwentka pedagogiki  na Uniwersytecie Warszawskim i APS w Warszawie. Prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych i animację filmową dla dzieci.

Rytmika to przede wszystkim zabawa i ruch przy muzyce. Poprzez aktywne formy obcowania z muzyką wyzwala dziecięce emocje i wyobraźnię. Dzieci śpiewają, tańczą, grają na instrumentach perkusyjnych, skaczą, biegają, chodzą, tupią, klaszczą i bardzo dużo się bawią, często tworząc i wymyślając własne zabawy ruchowe. Zajęcia odbywają się w dużej przestrzennej i bezpiecznej sali pod kontrolą doświadczonego, zaangażowanego i kreatywnego nauczyciela. Dzieci bawiąc się uczą się obcowania z muzyką, rozwijają słuch i pamięć muzyczną, poczucie rytmu, kształcą aparat mowy i motorykę.
Lidia Lasocka-Lenard – absolwentka Akademii Muzycznej z wykształceniem pedagogicznym

Zajęcia teatralne nastawione na twórczość własną dzieci, oparte na improwizacji i rozwijaniu kreatywności. Zabawa, odpoczynek i odkrywanie nowych przestrzeni.
Beata Bójko – pedagog z wieloletnim doświadczeniem, także scenicznym. Aktorka z zamiłowania, instruktorka teatralna z zawodu.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłaty miesięcznej, która jest średnią opłat z całego roku.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o dokonywanie płatności przelewem.
57 1240 5918 1111 0000 4909 2927
Odbiorca – Centrum ŁOWICKA
W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika zajęć, rodzaj opłacanych zajęć, miesiąc, którego dotyczy opłata.

Skip to content