Rysunek ołówkiem twarzy wyłaniającej się z szarości.

WERNISAŻ WYSTAWY „PATRZEĆ RYSUNKIEM”

wystawa

10.03.2022 czw. 18:00
do 03.04.2022 niedz. 18:00
lokalizacja: Centrum Łowicka
cena: Bezpłatne. Zwiedzanie po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 22 881 00 74

WERNISAŻ WYSTAWY RYSUNKU Z PRACOWNI DR HAB. RAFAŁA KOWALSKIEGO Z WYDZIAŁU MALARSTWA ASP

Prezentacja prac studentów z pracowni dr hab. Rafała Kowalskiego to przegląd realizacji rysunkowych powstałych w murach Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP. Młodzi malarze w tym medium wyrażają swoją indywidualność pokazując zarówno prace studyjne i te powstałe w ramach autorskich zadań z wyobraźni.

Współczesny rysunek to forma artystycznego wyrazu, która obok malarstwa, rzeźby czy nowych mediów stanowi podstawowy, ale i odrębny język wypowiedzi, zdolny do pełnego obrazowania zamierzonych przez autora wizji.
W pracy twórczej artystom towarzyszy od zawsze, czy to pozostając wstępnym etapem procesu powstawania dzieła, narzędziem pomocniczym, czy stanowiąc główny cel formalnych poszukiwań.

Dla młodych twórców to przygoda i wyzwanie, doskonałe narzędzie poszukiwań nowego języka sztuki odpowiadającego aktualnym problemom współczesności i jej kulturowym imaginacjom.

Wystawa czynna do 3 kwietnia.

Grafika: Wydział malarstwa ASP

Skip to content