POCZĄTEK ROKU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU III WIEKU

12.10.2017 czw 13:00
lokalizacja: Centrum Łowicka
cena: bezpłatne