Edukacja pozaformalna w dwóch światach

28.10.2018 nie 11:00 – 18:00
lokalizacja: Centrum Łowicka
cena: bezpłatne

Warsztaty Akademii Młodych Głuchych

Partner: Fundacja kultury bez Barier