artykuły

ogłoszenia

 


RODO 2018

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM ŁOWICKA Dom Kultury w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod-centrum@lowicka.pl
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.