Urodziny plastyczne

Czas trwania: max. 2h (z przerwami)

Ilość dzieci: max. 20 osób

Koszt urodzin:
Animacja

grupa do 10 osób – 350 zł (rozliczenie z animatorem)

grupa 10-20 osób  – 450 zł

Wynajem sali – 246 zł (rozliczenie w kasie Centrum ŁOWICKA)

Tort i inne przysmaki, rodzice zapewniają we własnym zakresie!!

Prowadzenie:
Urszula Ścibor-Rylska – plastyk i pedagog z wieloletnim stażem, autorka indywidualnych wystaw tkanin, uczestniczka wystaw zbiorowych.


W programie urodzin:

Rysowanie, malowanie, klejenie, techniki płaskie, techniki przestrzenne, origami.

Warsztat plastyczny to zabawa ukazująca wpływ materiałów plastycznych na ostateczny kształt dzieła.

Temat działań i techniki uzgadniane są dzieckiem i jego rodzicami przed imprezą urodzinową.
Kontakt: Urszula Ścibor-Rylska, urszula.scibor.rylska@gmail.com, 500 372 811