Deklaracja dostępności

Centrum ŁOWICKA Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://lowicka.pl/ Daty publikacji i aktualizacji Data publikacji strony internetowej: 2017-02-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-17. Status pod względem zgodności z ustawą Strona … Czytaj dalej Deklaracja dostępności